Ga direct naar:

Voor de bovenbouw van het basisonderwijs en het gehele voortgezet onderwijs is er voor de spectaculaire tentoonstelling ‘Gladiatoren, helden van het Colosseum' een speciaal lesprogramma ontwikkeld. Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs zullen gefascineerd zijn door deze helden uit de oudheid. 

 

BASISONDERWIJS (GROEP 5 T/M 8)

Ervaren medewerkers leiden de leerlingen rond door de expositie. Een bezoek aan de expositie kan gekoppeld worden aan de workshop ‘gladiatoren-helm maken’ gecombineerd met het kijken naar de film ‘Het houten Zwaard’.
 
De rondleiding en de workshop duren beide 1 uur, maximaal 20 leerlingen per rondleiding. Kosten per rondleiding: € 40,- excl. museumticket (€ 2,75 per leerling).
Kosten workshop: € 1,- per leerling, excl. Museumticket (€ 2,75 per leerling).
 
Klik hier voor opdrachten die de leerlingen als voorbereiding in de klas kunnen maken. 

 
 

Voortgezet onderwijs

Ervaren medewerkers leiden de leerlingen rond door de expositie. Een bezoek aan de expositie kan gekoppeld worden aan een bezoek aan de archeologische presentatie van Museum Het Valkhof of een schervenworkshop. 

De rondleiding duurt 1 uur, maximaal 20 leerlingen per rondleiding. Kosten per rondleiding: €45,- excl. museumticket (€ 2,75 per leerling).

Voorbereidend lesmateriaal voor klassieke talen
Speciaal voor de klassen 1 t/m 4 heeft de uitgeverij van de lesmethode SPQR, Staal & Roeland, lesmateriaal gemaakt dat als voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling gebruikt kan worden. Het lesmateriaal sluit naadloos aan bij de lesmethode SPQR.

Aanpak
•Bent u met uw leerlingen klas 1 of 2 in SPQR Thema 1 of 2? Kies dan route 1. In deze route komen cultuurteksten en opdrachten van SPQR Thema 2 aan de orde die relevant zijn voor het onderwerp gladiatoren & spelen.
•Bent u met uw leerlingen klas 2 of 3 al voorbij Thema 2? Kies dan route 2. In deze route wordt eerder gedane kennis over het SPQR thema 2 opnieuw opgefrist.
•Heeft u leerlingen klas 4? Kies dan route 3.

Klik hier voor de docentenhandleiding

Voorbereidend lesmateriaal voor geschiedenis
De film Het houten zwaard; een film van Phalera Filmworks en Corbulo speciaal ontwikkeld voor het onderwijs.   

Bij de film Het houten zwaard zijn, in samenwerking met Driestar educatief en Fontys Hogenscholen, enkele lespakketten ontwikkeld:

Vechten voor je leven, handleiding 
Vechten voor je leven, docentenhandleiding 
Vechten voor je leven, leerlingenmateriaal 
Les 1 bijlagen 
Les 2 bijlagen 
Les 3 bijlagen 

Meer informatie over de film en het lesmateriaal kunt u hier vinden. 

 
 

 
 

Wist JE dat ...?